foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Projekt “Design my future” odbędzie się na Teneryfie w terminie 21-28.04.2022 r.

W wymianie weźmie udział 4 uczestników (dorosłych) plus lider grupy.

Uczestnicy z krajów: Hiszpanii (gospodarz), Rumunii, Szwecji i Polski.

Uczestnicy będą mieli dyżury w przygotowywaniu posiłków, sprzątaniu i organizacji zajęć.

Hostel, w którym zamieszkamy nie posiada Wi-Fi.

Uczestnicy będą mieli obowiązek stosowania się do lokalnych przepisów, w tym „covidowych”. Niezastosowanie się do nich może skutkować wydaleniem z projektu. Należy zaopatrzyć się i zabrać maseczki FFP2.

Większość kosztów zostanie pokryta z funduszy programu Erasmus.

Uczestnicy zobowiązani będą do pokrycie kosztów ubezpieczenia NW i ubezpieczenia biletów lotniczych jak również różnicy kosztów przewalutowania przez bank. W sumie koszty nie powinny przekroczyć ok. 200 zł. 

Osoby chętne proszę o wypełnienie formularza i przesłania go do 31 stycznia.

https://forms.gle/sA9bCyDqLbzGxhwh7

Osoby chętne będą miały okazję spotkać się (w szkole lub na Teams) z koordynatorem: Panią Marzeną Mierzwą. W razie wątpliwości proszę zadawać pytania przez dziennik.

Po zakończeniu wstępnej rekrutacji, zakwalifikowanie uczestnicy będą musieli następnego dnia po otrzymaniu informacji na dzienniku, dostarczyć do szkoły pisemną deklarację uczestnictwa, zgodę na przetwarzanie danych, zgodę na użycie wizerunku do upowszechniania rezultatów projektu itp.

 Chętni muszą posiadać:

- ważny dowód osobisty lub paszport,

- „paszport covidowy” ważny w terminie wyjazdu,

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz