foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

W ramach projektu młodzież uczestniczyła w zajęciach praktycznych: Autocad.
Zorganizowano 2 grupy w zawodzie technik informatyk w następujących terminach:

  • 06.02.2012 r. – 25.02.2012 r. grupa 1 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 18.02.2013 r. – 22.02.2013 r. grupa 2 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek.

Zajęcia miały na celu:
- podwyższenie umiejętności zawodowych poprzez znajomość programu do projektowania wektorowego w zawodzie technik informatyk,
- stymulacja do samorozwoju zawodowego,
- zwiększenie umiejętności zawodowych,
-zwiększenie atrakcyjności zawodowych na rynku pracy.


Zorganizowano 2 grupy w zawodzie technik architektury krajobrazu w następujących terminach:

  • 30.01.2012 r. – 31.03.2013 r. grupa 1 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek,
  • 26.01.2013 r. – 15.02.2013 r. grupa 2 – 40 godzin – 10 uczestników/uczestniczek.

Zajęcia miały na celu:
- podwyższenie umiejętności zawodowych poprzez znajomość programu do projektowania terenów
zielonych w zawodzie technik architektury krajobrazu,
- stymulacja do samorozwoju zawodowego,
- zwiększenie umiejętności zawodowych,
-zwiększenie atrakcyjności zawodowych na rynku pracy.

Łącznie zrealizowano 160 godzin zajęć praktycznych.

Młodzież otrzymała materiały promocyjne i dydaktyczne. Podczas zajęć wykorzystywano sprzęt zakupiony w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz