foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Od 29.10.2011 r do 12.05.2012 r oraz od 27.10.2012 8.12.2012 roku młodzież ZSZ nr 1 uczestniczyła w kole naukowym Koło Wynalazców w ramach projektu „ Jestem dobry, będę lepszy". Łącznie w dwóch grupach wzięło udział 20 uczestników , którzy w ciągu 30 godzin w każdym roku szkolnym doskonalili swoje umiejętności, w zakresie zainteresowania młodzieży wynalazczością, opanowaniem podstawowej wiedzy z zakresu prawa własności przemysłowej , umiejętności dokonywania i zgłaszania projektów wynalazczych.


Młodzież otrzymała materiały promocyjne i dydaktyczne. Podczas zajęć wykorzystywano sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz