Na przestrzeni wielu lat historii szkoły młodzież uczestniczyła w różnych kołach zainteresowań, olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Do znaczących osiągnięć można zaliczyć:

 

Rok szkolny 2013/2014 - WYNIKI MATUR

 

  Ogółem Zdało % Nie zdało %
ZSZ 1 222 100 45% 122 55%
OKE Kraków - technikum 93320 50820 54% 42500 46%
m. Biała Podlaska-technikum 354 152 43% 202 57%
powiat bialski-technikum 192 84 46% 98 54%

 

 

Rok szkolny 2013/2014

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Techników 2014 r. Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" W 16 Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” nasza szkoła zajęła 222, natomiast w woj. lubelskim14 pozycję.Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu technika zostały ocenione za pomocą kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach –5,51 wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych –70,16, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych- 36,17, egzamin zawodowy- 49,69. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.  
I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Bankach Stowarzyszenie e-Przedsiębiorczość Gniezno finalista : Patrycja Parczyńska uczennica klasy IIIb w zawodzie technik ekonomista p. Ewa Charytoniuk

 

Rok szkolny 2012/2013 - WYNIKI MATUR

ZDAWALNOŚĆ MATURY MAJ 2013
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
OKE 59,4% 70,6%
LUBELSKIE 60% 65%
m. Biała Podlaska 65% 71%
ZSZ NR 1 100% 76,64%

 

Rok szkolny 2012/2013

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Techników 2013 r. Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" W 15 Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanym przez miesięcznik „Perspektywy" i dziennik „Rzeczpospolita" nasza szkoła zajęła 157 miejsce na 250 szkół objętych rankingiem. Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach – 25,93, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych – 64,83, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych- 36,26, egzamin zawodowy- 49,15 oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką – 11,39. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.  
IX Ogólnopolski Konkurs „Smaki Lubelszczyzny" Departament Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Dominika Sławińska- uczennica klasy 2Tc w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych zajęła II miejsce w konkursie „ Smaki Lubelszczyzny" p. Elżbieta Horodecka
VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych „ Technik Absolwent 2012" Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Ewa Kukawska- uczennica kl. 4Technikum, zawód: technik ekonomista w roku szkol.2011/2012 uzyskała I miejsce w specjalności „ technik ekonomista" wychowawca pani Ewa Charytoniuk
Olimpiada Innowacji Technicznych Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów Finaliści: Paweł Kryśkiewicz, Jakub Myć- uczniowie kl. 3 w zawodzie technik informatyk p. Sławomir Czubaj
XXXIX Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Wynalazców i Racjonalizatorów Finalistki: Marta Stasiewska i Anna Panasiuk- uczennice kl.3 w zawodzie technik ekonomista oraz Magda Kostyra- uczennica kl.4 w zawodzie technik handlowiec p. Zofia Grzeczyńska i p. Agata Steckiewicz

Rok szkolny 2011/2012 - WYNIKI MATUR

ZDAWALNOŚĆ MATURY MAJ 2012
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
POLSKA 57,00% 70,00%
LUBELSKIE 58,20% 65,20%
ZSZ NR 1 91,40% 82,60%

Rok szkolny 2011/2012

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Techników 2012 r. Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" W 14 Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych nasza szkoła zajęła 168 miejsce, natomiast w Rankingu Maturalnym Techników zajęliśmy 115 miejsce w kraju i 12 miejsce w województwie lubelskim . Zgodnie z postanowieniem Kapituły Rankingu technika zostały ocenione za pomocą pięciu kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzamin zawodowy, oraz opinia o uczniach szkoły wyrażona przez kadrę akademicką. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.  
XXXVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Żywienie Człowieka i Gospodarstwo Domowe Komitet Okręgowy w Lublinie Laureatka: Monika Stachyra  kl. 4 Te,

p.Wioleta Kuliczanka

p. Anna Przywuska

XXXVII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Akademia Podlaska w Siedlcach

 

Laureat: Rafał Szulak,  kl 4 Tk

 

p. Joanna Bojaczuk

XXXVIII Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

Laureatka: Ewa Kukawska, kl. 4 Ta

Finalistka: Marta Stasiewska, kl. 4 Tb

p. Zofia Grzeczyńska
Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Finalistka; Monika Stachyra, kl 4 Te p. Jolanta Gromelska
Olimpiada Innowacji Technicznych Polski Związek Wynalazców i Rcjonalizatorów

Finaliści: Ernest Chmiel, Przemysław Hołownia, Grzegorz Filipiuk, Maksymilian Jaroć, kl.3Ti,

Adam Bobruk, Michał Kobyliński, kl.2Ti

p. Sławomir Czubaj

Rok szkolny 2010/2011 - WYNIKI MATUR

ZDAWALNOŚĆ MATURY MAJ 2011
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
OKE 51,10% 61,40%
LUBELSKIE 49,20% 54,20%
ZSZ NR 1 84,75% 72,04%

Rok szkolny 2010/2011

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Szkół Ponadgimnazjalnych
2011 r.
Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" 79 miejsce w kraju wśród techników, 6 miejsce w województwie lubelskim -wskaźniki: 57,78, olimpiady - 13,49, przedmioty obowiązkowe na maturze - 69,64, przedmioty dodatkowe - 36,64, kryteria akademickie - 22,90  
XXXV Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych Komitet Okręgowy w Lublinie Laureatka Monika Stachyra kl. 3 Te p.Wioleta Kuliczanka
Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Finalista:Daniel Kuczewski, kl.4Tb p. Monika Romanowska
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Finaliści: Daniel Gołaszewski, kl 4 Ta, Ewa Kukawska, kl. 3 Ta p. Zofia Grzeczyńska, p. Agata Steckiewicz
Olimpiada Wiedzy o Żywności i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Finalistka; Monika Stachyra, kl 3 Te p. Jolanta Gromelska, p. I Maj
Olimpiada Innowacji Technicznych Polski Związek Wynalazców i Rcjonalizatorów Finaliści: Paweł Brzozowski, Konrad Gryczko, kl. 3 Ti p. Sławomir Czubaj

Rok szkolny 2009/2010 - WYNIKI MATUR

ZDAWALNOŚĆ MATURY MAJ 2010
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
OKE 58,30% 66,60%
LUBELSKIE 50,80% 60,60%
M. BIAŁA PODLASKA 65,80% 72,80%
ZSZ NR 1 91,01% 72,34%

Rok szkolny 2009/2010

Rodzaj konkursu/olimpiady Organizator Nagrody/osiągnięcia Koordynator
Ogólnopolski Raking Szkół Ponadgimnazjalnych
2010 r.
Dziennik "Rzeczpospolita", miesięcznik "Perspektywy" 146 pozycja w kraju, 8 miejsce w województwie, 1 miejsce w Białej Podlaskiej - 9 finalistów olimpiad, 1 laureat  
Olimpiada Innowacji Technicznych Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów Warszawie Finaliści ; Arkadiusz Franczuk , Paweł Hepner z klasy 3 technik informatyk,
Dawid Sidoruk , Łukasz Mentel z klasy 2 technik informatyk, Wojciech Białecki , Emil Pomorski z klasy 3 technik informatyk.
Karol Dejneko, Dawid Reszko z klasy 1 technik ekonomista
Pan Sławomir Czubaj


Pani Iwona Maj

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych „Żywienie Człowieka i Gospodarstwo" Akademia Podlaska Siedlce Finalistka Monika Stachyra z klasy 2 technik organizacji usług gastronomicznych Pani Wioletta Szwaj
Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie Finaliści:Sylwia Adamiuk, Łukasz Filipiuk z klasy 3 technik ekonomista Pani Zofia Grzeczyńska
XV Turniej Wiedzy i Umiejętności Handlowo - Menedżerskich Fundacja Liceów Handlowo- Kupieckich Finalista: Daniel Kuczewski z klasy 3 technik ekonomista Pani Elżbieta Ladwiniec
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Tęcza" ASP w Warszawie Wydział Grafiki 1 miejsce w województwie Hubert Kołodziejski z klasy 2 liceum Pani Wiesława Migasiuk
I Ogólnopolski Konkurs Języka Rosyjskiego „ Przewodnik po Moskwie" Wydawnictw PWN i "Russkij Fond" Finalistka: Ewelina Kosińska z klasy 3 technik architektury krajobrazu Pani Danna Vrubel

Rok szkolny 2008/2009 - WYNIKI MATUR

MAJ 2009
  LICEUM PROFILOWANE TECHNIKUM
POWIAT BIALSKI 51,00% 64,00%
M. BIAŁA PODLASKA 69,00% 73,00%
ZSZ 1 92,80% 78,90%

 

Rok szkolny 2008/2009

Rodzaj konkursu/ olimpiady

Organizator

Nagrody/ osiągnięcia

Koordynator

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych Dziennik „Rzeczpospolita” Miesięcznik „Perspektywy” 302 pozycja, 5 finalistów  
8 Ogólnopolski Pokaz Regionalnych Stołów Wigilijnych Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu Nasza szkoła zajęła 1 miejsce p. M Przywuska,
p I. Zawadzka

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców

i Racjonalizatorów-Warszawa

Uczennica z klasy 3 technikum - zawód technik ekonomista - Katarzyna Ochnik została laureatką olimpiady

Pani Edyta Śliwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców

i Racjonalizatorów-Warszawa

Uczennica z klasy 3 technikum - zawód technik ekonomista - Magdalena Tkaczuk została finalistką olimpiady

Pani Edyta Śliwa

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców

i Racjonalizatorów-Warszawa

Uczennice z klasy 2 liceum profilowanego : Aleksandra Korycińska i Diana Kuszneruk zostały finalistkami olimpiady

Pani Jolanta Lachowska

Olimpiada Innowacji Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców

i Racjonalizatorów-Warszawa

Uczniowie:Łukasz Sawicki, Emil Pałys, Monika Kobryńska, Marek Wanecki, Piotr Jarząbkowski z klasy 3 technikum - zawód technik informatyk zostali finalistami olimpiady

Pan Sławomir Czubaj

Konkurs Gastronomiczny „Ryby i owoce morza w kuchni polskiej"

Stowarzyszenie Polskich Kucharzy i Cukierników -odział w Lublinie

Uczniowie: Anna Bańkowska, Renata Mikiciuk, Artur Stasiuk z klasy 4 - zawód - kucharz zajęli 3 miejsce

Pani Agnieszka Sęczyk

Ogólnopolska Olimpiada Teologii Katolickiej Diecezja Kaliska uczennica z klasy 2 technikum- technik usług gastronomicznych zajęła 1 miejsce, została finalistką opiekun – siostra Jadwiga Rowicka

 

Rok szkolny 2007/2008

 

Rodzaj konkursu /olimpiady

Organizator

Nagrody/ osiągnięcia

Koordynator

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

3 finalistów:

Magdalena Tkaczuk-kl. 2 Ta
Natalia Paszkowska- kl. 2Ta
Kinga Skoczko – kl.2Ta

p. Agata Steckiewicz

Olimpiada Innowacji Technicznych

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

2 finalistów:

Joanna Dańko- kl. 2Ti
Łukasz Sawicki-kl. 2 Ti

p. Sławomir Czubaj

Regionalny Konkurs Informatyczny ,,Dzień Bezpiecznego Komputera’’

Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie

I miejsce zajął:

Przemysław Machometa- kl. 4 Ti

p. Dorota Bahonko

Ogólnopolski Projekt „Patriotyzm z pokolenia na pokolenie”

Stowarzyszenie Parafiada i Pijarskie Centrum Edukacyjne ks. S Konarskiego

nasza szkoła zajęła 4 miejsce

p. Marta Sawtyruk

Konkurs „Smaki Lubelszczyzny”

Radio Lublin i Urząd Marszałkowski w Lublinie

Wyróżnienie

dla Technikum nr 1

p. Iwona Zawadzka,
p. Małgorzata Przywuska,
p. Agnieszka Sęczyk,
p. Barbara Kowaluk

Festiwal Kuchni Polskiej - Mistrzostwa Polski w Grillowaniu w Puławach

Urząd Marszałkowski w Lublinie

I miejsce zajęli:

Paweł Pańczuk- kl. 3 Te
Artur Stasiuk- kl. 3 Te

p. Iwona Zawadzka,

p. Agnieszka Sęczyk

 

 

TEATR „ Żak „

Założył go i prowadził przez 37 lat mgr Jan Gałecki

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ

Udział młodzieży w 13 edycjach. Wielu uczniów osiągnęło wysokie lokaty premiowane indeksem na wyższą uczelnie, 5 osób zdobyło I miejsce. 1999/2000 i 2000/2001 szkoła miała finalistów w tej olimpiadzie

OLIMPIADA WIEDZY O ŻYWIENIU

1996/1997 uczennica Technikum Zawodowego zdobyła tytuł laureata

OLIMPIADA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

1999/2000 uczennica naszej szkoły została finalistką olimpiady

KONKURS ” Kopernik – ekonomista”

Młodzież osiągnęła najwyższe lokaty i wyróżnienia

TURNIEJ ”Najlepszy w zawodzie kucharz lub sprzedawca”

Kilkakrotnie uczniowie zakwalifikowali się do finału szczebla centralnego

ZAWODY SPORTOWE

2001/2002 uczniowie gimnazjum zajęli:

I miejsce w powiecie w koszykówce chłopców

I miejsce w Podlaskiej Lidze Koszykówki chłopców

2002/2003 uczniowie szkól ponadgimnazjalnych zajęli:

I miejsce w powiecie grodzkim w piłce nożnej chłopców

II miejsce w województwie lubelskim Szkół Ekonomicznych w piłce nożnej chłopców

KONKURS TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ

1999/2000 entuzjaści informatyki wygrali konkurs Telekomunikacji Polskiej na najlepszą stronę internetową

OGÓLNOPOLSKI KONKURS "GWIAZDKA 2002"

2002/2003 młodzież pod kierunkiem nauczycieli warsztatów szkolnych zajęła w Poznaniu I miejsce

Rok szkolny 2003/2004

Publiczne Gimnazjum nr1 uzyskało tytuł "Szkoły z klasą" certyfikat

Ogólnopolski Rajd Grunwaldzki Młodzieży Szkół Średnich

2003/2004 młodzież w XXVIII Ogólnopolskim Rajdzie Grunwaldzkim Młodzieży Szkół Średnich w Krakowie zajęła :

I miejsce w Konkursie Krajoznawczym

III miejsce w klasyfikacji generalnej obejmującej:

konkurs Krajoznawczy

marsz na orientacje

grę terenową

1 października 2004 r.

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej Technikum nr 1 uzyskał tytuł "Szkoły z klasą"
czytaj więcej....

certyfikat 1 , certyfikat 2

Październik 2005 r

ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej przystępuje do programu finansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Szkoła Marzeń”

Osiągnięcia sportowe
2005 / 2006

IV miejsce w finale Rejonu Biała Podlaska w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt – LICEALIADA

I miejsce w finale Miasta Biała Podlaska w Lidze Lekkoatletycznej Dziewcząt – LICEALIADA

II miejsce w finale Miasta Biała Podlaska
w Drużynowym Tenisie Stołowym Dziewcząt - LICEALIADA

III miejsce w finale Miasta Biała Podlaska w Pływaniu Indywidualnym Chłopców – LICEALIADA

IV miejsce w finale Miasta Biała Podlaska
w Indywidualnym Tenisie Stołowym Chłopców –LICEALIADA

II miejsce w Biegach Ulicznych z okazji
Dnia Niepodległości

III miejsce w finale Miasta Biała Podlaska
w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców – LICEALIADA

Ogólnopolski Konkurs Historyczny - styczeń 2006

Uczeń naszej szkoły jest laureatem etapu rejonowego

Konkurs Biblijny
marzec 2006

Uczennica naszej szkoły zdobyła I miejsce

Czerwiec 2006

ZSZ nr 1 otrzymuje Certyfikat Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Konkurs Plastyczny „Podlasie regionem trzech kultur”

Uczniowie naszej szkoły zdobywają I i II miejsce oraz wyróżnienia

Konkurs „Polska w NATO” -październik 2006

Uczeń naszej szkoły otrzymuje III miejsce w Finale Wojewódzkim

Konkurs Plastyczny „Pomóż zwierzętom przetrwać zimę” – grudzień 2006

Dwie uczennice naszej szkoły otrzymują wyróżnienia

Konkurs Plastyczny „Kartka Świąteczna” – grudzień 2006

Uczennice gimnazjum otrzymują wyróżnienia

Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej – marzec 2007

II miejsce w V Edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Nadzieje i rozczarowania…”- kwiecień 2007

Wyróżnienie dla uczennicy gimnazjum w III Ogólnopolskim Konkursie