foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Ogólnopolski Tydzień Kariery to coroczne działanie mające na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery.
            W ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery uczniowie klas 3 Tm, 3 Te i 3 Th uczestniczyli w zajęciach informacyjnych zorganizowanych przez Filię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej.

Dnia 17  października młodzież z klasy 3 Tm wzięła udział w Eurolekcji składającej się  z trzech modułów: Europraca, Eurostudia i Eurowolontariat.

Tego samego dnia odbył się w szkole w klasach pierwszych cykl spotkań z przedstawicielami Młodzieżowego Biura Pracy w Białej Podlaskiej na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz możliwości zatrudnienia osób nieletnich.

            We środę – 18 października – uczniowie klas czwartych uczestniczyli w warsztatach dotyczących kompetencji i ich roli w poszukiwaniu pracy, wpływających na osiągnięcie sukcesu zawodowego. Zajęcia przeprowadzili doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Białej Podlaskiej.

            Kolejnego dnia klasa 3 Te uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami służb mundurowych: Policji i Straży Pożarnej. Zajęcia odbyły się w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej.

            W piątek – 20 października – uczniowie z klasy 3 Th spotkali się w Centrum Informacji   i Planowania Kariery Zawodowej  z przedstawicielami zawodów medycznych, i studentami lokalnych szkół, którzy przeprowadzili m.in. instruktaż pierwszej pomocy przedmedycznej.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie