foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

img 20211130 10014930 listopada uczniowie klasy 2aTP w zawodzie technik ekonomista poznali wymiar i  zasady udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego. Podczas lekcji nauczycielka, p. Barbara Randzio, wykorzystała tablicę interaktywną i przygotowane przez siebie ćwiczenia na platformie Wordwall.

Przedstawione w formie graficznej informacje są przez uczniów łatwiej przyswajane i mogły być później wykorzystane podczas wykonywania ćwiczeń interaktywnych. Każdy z uczniów mógł „zakręcić” kołem fortuny lub „położyć” swoją cegiełkę i w ten sposób utrwalić zdobytą wiedzę.

Szukaj

Serwisy

digischool

ekonomiksu

doradztwo

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz