foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Dnia 22 listopada 2017 roku w naszej szkole gościli przedstawiciele  Instytutu Technicznego  z miasta Alzira położonego w prowincji  Walencja w pobliżu wybrzeża Morza Śródziemnego  Sergio Sanz  oraz Adelia Bosca. Głównym celem wizyty gości z Hiszpanii było podpisanie umowy o współpracy między naszą szkołą i Instytutem Technicznym w Alzira na najbliższe 3 lata.

Porozumienie między obiema szkołami  podpisał  Dyrektor ZSZnr1 w Białej Podlaskiej Ireneusz Długołęcki oraz w imieniu Instytutu Technicznego w Alzira Sergio Sanz i Adelia Bosca. Współpraca ta obejmuje tzw. Job shadowing i skierowana jest   do nauczycieli, którzy są zdecydowani  pogłębiać swoją wiedzę zawodową na bazie wymiany  międzynarodowych doświadczeń . W ramach projektu Erasmus +  Instytut Techniczny zakłada :

  • Udoskonalenie systemu edukacyjnego obu szkół poprzez adaptację potrzeb do rynku pracy
  • Kształcenie  odpowiedzialnych obywateli gotowych do doskonalenia swoich umiejętności językowych, świadomości kulturowej, dojrzałości zarówno zawodowej jak i osobistej, nawyków bezpieczeństwa i zdrowia, nauczenia się nowych metod pracy i wykorzystania ich w placówce macierzystej jak i współpracy  w zakresie działań grupowych.
  • Wymianę informacji na temat funkcjonowania rynku pracy w Hiszpanii i w Polsce
  • Wymianę doświadczeń kształcenia w kierunkach takich jak: teleinformatyk, logistyk, spedytor, handlowiec i ekonomista.

Efekty nawiązanej współpracy przyniosą wymierne korzyści obu szkołom, które będą mogły doskonalić swoje metody przekazywania wiedzy kolejnym rocznikom młodzieży.

 Miasto Alzira jest dużym i ważnym ośrodkiem przemysłowym  oraz znaczącym centrum handlu  wpływającym   na rozwój  firm  transportowych  i usługowych. Dzięki tak dynamicznemu rozwojowi miasta stało się ono ekonomiczną ostoją  tworzącą wiele miejsc pracy . Instytut Techniczny w Alzira jest jedną z instytucji  nierozerwalnie połączonych z owym rozwojem i rozkwitem regionu. Szkoła kształci wielopoziomowo  zwracając szczególną uwagę na zagrożenia dzisiejszego świata takie jak zmiany klimatyczne, zanieczyszczenie środowiska czy ubóstwo i bezrobocie.

Szukaj

Serwisy

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie