foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

piłka siatkowaVIII SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ
O PRZECHODNI PUCHAR MISTRZÓW ZSZ NR 1
W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

ZAPRASZAMY

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 23 marca 2018r. u nauczycieli wychowania fizycznego: Michała Aleksandrowicza i Michała Kwietnia.

 R E G U L A M I N
„TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ
O PRZECHODNI PUCHAR MISTRZÓW SZKOŁY ZSZ Nr 1
w BIAŁEJ PODLASKIEJ”

I. Cel:
1. Popularyzacja gry w piłkę siatkową młodzieży.
2. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego.
3. Popularyzacja zdrowej – sportowej rywalizacji.

II. Organizator:
1. Michał Aleksandrowicz Michał Kwiecień nauczyciele wychowania fizycznego.

III. Termin i miejsce:
1. Sala Sportowa Zespołu Szkół Zawodowych w Białej Podlaskiej.
2. Rozpoczęcie turnieju między zainteresowanymi zespołami zostanie ustalona z organizatorem turnieju.
3. Turniej będzie rozgrywany w zależności od ilości zgłoszonych drużyn od 2 dni do 3 dni.

IV. Uczestnictwo:
1. Prawo startu mają drużyny (min. 6 - max 10 osób w drużynie) chłopców.
2. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie zgłoszenia do pana Michała Aleksandrowicz lub pana Michała Kwietnia
3. Skład drużyny stanowią uczniowie jednej klasy wyjątkiem są drużyny gdzie klasa posiada mało uczniów, decyzja należy do nauczyciela organizatora.
4. Uczestników turnieju obowiązuje posiadanie własnego stroju i obuwia sportowego.

V. Zgłoszenia:
1. Zgłoszenia w formie pisemnej drużyn należy złożyć do pana Michała Aleksandrowicza lub pana Michała Kwietnia do dnia 23 marca 2018 roku.
2. Pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan drużyny.

VI. Sposób przeprowadzenia turnieju:
1. System rozgrywek zostanie przedstawiony kapitanom drużyn po ostatecznym terminie zgłaszania zespołów do turnieju. Będzie on uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.

VII. Klasyfikacja:
1. Mecze będą się odbywały do 2 wygranych setów, każdy set do 25 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów), a w przypadku remisu 1:1 rozegrany zostanie tie-break do 15 pkt (pod warunkiem uzyskania dwupunktowej przewagi przez jeden z zespołów).
2. O miejscu do kolejnego etapu rozgrywek decyduje ilość punktów odpowiednio za wygraną 2 pkt za przegrana 1 pkt.
3. W wypadku równej ilości punktów o miejscu decyduje stosunek setów, a w następnej kolejności stosunek „małych punktów”.
4. Mecz należy weryfikować walkowerem, jeżeli: drużyna nie ma sześcioosobowego składu, drużyna nie stawi się na mecz.

VIII. Postanowienia końcowe
1. Kapitan jest reprezentantem drużyny w rozmowach z sędzią i organizatorem.
2. Mecze rozgrywane są wg zasady fair-play i z poszanowaniem zasad dobrego wychowania.
3. W przypadku nie przestrzegania regulaminu lub przepisów gry sędzia samodzielnie lub za prośbą organizatora ma prawo weryfikacji wyniku meczu, dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny z rozgrywek.
4. Zawody odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPS.
5. Sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny danego meczu.
6. Regulamin ten zostaje przekazany każdemu z kapitanów drużyn.
7. Kapitan jest zobowiązany zapoznać pozostałych zawodników w swojej drużynie z niniejszym regulaminem.
8. Zapoznanie się z regulaminem poświadcza kapitan drużyny zapisując drużynę do turnieju.
9. Do interpretacji niniejszego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.

IX. Nagrody
1. Puchar za zajęcie I miejsca
2. Kolejne miejsca zostaną nagrodzone dyplomami.

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY
(do pobrania i wydrukowania)

Szukaj

Serwisy

logo warsztaty

internat

digischool

ekonomiksu

doradztwo

aktywna tablica

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

wsz1

int1

moodle1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz