foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Dnia 28.09.2017r uczniowie klas pierwszych z naszej szkoły brali udział w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, które przeprowadził  specjalista  do spraw BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, mgr inż. Tomasz Miciuk.

Uczniowie zostali zapoznani z:

-  zasadami i przepisami bhp obowiązującymi w Zespole Szkół Zawodowych nr 1  w Białej Podlaskiej,

- zasadami postępowania w razie wypadku, w tym udzielania pierwszej pomocy,

- podstawami ochrony przeciw pożarowej i zasadami postępowania w razie pożaru,

- procedurą ewakuacyjną,

- prawami i obowiązkami ucznia,

- regulaminem zajęć praktycznych.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie