foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

Dnia 2 października 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów, nauczycieli i  pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 


Dokładnie o godzinie 11, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami, zachowując wytyczne zawarte w procedurze ewakuacji, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był parking przy ARiMR.
W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, którzy przebywali na terenie szkoły.
Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej , która również pilotowała akcję. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.
Koordynatorem akcji był specjalista BHP, mgr Tomasz Miciuk.

Szukaj

Serwisy

ekonomiksu

arsmusplus

dze1

pl1

tv1

bip1

kadr1

uks1

wsz1

int1

moodle1

kul1

ki2

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Logowanie