Logowanie

Szukaj

W związku z realizacją projektu „Zdobądź doświadczenie zawodowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony na organizację staży zawodowych.
1. SIWZ
2. Załączniki
3. Ogłoszenie o zamówieniu


Pytania i odpowiedzi


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia