Logowanie

Szukaj

W związku z realizacją projektu "Zdobądź doświadczenie zawodowe" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Dyrektor Zepolu Szkół Zawodowych nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego: sprzętu komputerowego, multimedialnego, audiowizualnego oraz oprogramowania komputerowego.

1. SIWZ

2. Załącznik 1

3. Załączniki 2,3,4,5,7

4. Załącznik 6

5. Ogłoszenie o zamówieniu


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia