Logowanie

Szukaj

Dnia 2 października 2017 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone praktyczne ćwiczenia ewakuacyjne.
Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów, nauczycieli i  pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. 


Dokładnie o godzinie 11, po usłyszeniu sygnału alarmowego, nauczyciele wraz z uczniami, zachowując wytyczne zawarte w procedurze ewakuacji, przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym był parking przy ARiMR.
W akcji brali udział: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi, którzy przebywali na terenie szkoły.
Próbna ewakuacja została zgłoszona do Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej , która również pilotowała akcję. Ewakuacja przebiegała sprawnie i bez paniki.
Koordynatorem akcji był specjalista BHP, mgr Tomasz Miciuk.