foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Tel. (0-83) 341-67-87
sekretariat@zsz1.edu.pl

W dniu 10.09.2018 kierownik internatu Romualda Sarnacka przeprowadziła zebranie z mieszkankami internatu. Poruszone były różne tematy i sprawy bieżące min. RODO, zasady panujące w naszym internacie zawarte w Zarządzeniu nr 12/O/2017 Dyrektora ZSZ nr 1 w sprawie warunków korzystania z internatu, pani kierownik przedstawiła także kadrę pedagogiczną i niepedagogiczną. Na spotkaniu został wybrany Zarząd Samorządu Internatu, który stanowią trzy wychowanki: przewodnicząca, z-ca przewodniczącej i sekretarz.

Szukaj

W galerii...

Logowanie